We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!

پیش‌نیاز‌های محیط جاوااسکریپت

ری‌اکت 16 به مجموعه(Collection) های Map و Set وابسته است. اگر در برنامه خود از مرورگرها و دستگاه‌های قدیمی پشتیبانی می‌کنید که ممکن است هنوز این موارد را به طور پیش فرض ارائه ندهند(به عنوان مثال IE <11) یا دارای پیاده‌سازی های غیر سازگار هستند (به عنوان مثال IE 11)، اضافه کردن یک برنامه چندکاره سراسری(global polyfill) مانند core-js را به برنامه خود در نظر بگیرید.

یک محیط چندکاره(polyfilled environment) برای ری‌اکت 16 با استفاده از core-js برای پشتیبانی از مرورگرهای قدیمی به صورت زیر است:

import 'core-js/es/map';
import 'core-js/es/set';

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

ReactDOM.render(
  <h1>Hello, world!</h1>,
  document.getElementById('root')
);

ری‌اکت همچنین به requestAnimationFrame وابستگی دارد(حتی در محیط تست). شما می‌توانید از پکیج raf برای حل وابستگی requestAnimationFrame استفاده کنید :

import 'raf/polyfill';
آیا این صفحه مفید است؟ویرایش این صفحه